x x x x x x x x   stránky se momentálně připravují   x x x x x x x x

 


EKAUD

AUDIT-ÚČETNICTVÍ-DANĚ


 

 

 EKAUD, s.r.o.,

Brno, Barvičova 65, PSČ: 602 00,
IČ: 292 65 878, DIČ: CZ29265878,

Mob.: +420 777 790 571,  Tel./fax: +420 543 236 185
e-mail: chaloupka@ekaud.cz,

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,
č.ú.: 2106238454/2700,

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 69292,
oprávnění Komory auditorů ČR č. 520